13 July 2014

Permainan Hati

“Dan Kami bolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka.”(QS Al-An’am: 110)

Sungguh kuat permainan hati, beberapa bulan kenal boleh mengalahkan kehidupan 5 tahun yang dilalui bersama. Semoga sha dijauhkan daripada bencana ini. Maka kami serahkan semuanya pada Pencipta, sesungguhnya hanya Dia berkuasa menetapkan hati hati kami. Amin.

 

No comments: